N H Foods รับพนักงานผลิต ป.6 ขึ้นไป รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตอาหารแปรรูปและผักแปรรูป ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค The first HR เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-รับสมัครทุกเพศ และ เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเลือกกะทำงานได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นเท่านั้น

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 8 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทางกะดึก 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่าวุฒิการศึกษา 5-32 บาทต่อวัน

-ค่าความร้อน 20-40 บาทต่อวัน

รายละเอียดในการทำงาน

-สามารถเลือกกะทำงานได้ โดยมี กะเช้า และ กะดึก

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-16.00 น. (มีรถรับส่ง)

-เวลาทำงานกะดึก 18.00-03.00 น. (ไม่มีรถรับส่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 085-839-5797 เจ้าหน้าที่ซับคอนแทรค The first HR

ขอบคุณข้อมูล พัชรินทร์ คงดำ เรียบเรียง Chokyonline