เบสท์ โลจิสติกส์ รับพนักงานคลัง รายได้เฉลี่ย 648 บาท/วัน

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เพื่อจัดส่งสินค้าให้ครอบคลุมในประเทศไทย ได้มีการเปิดรับสมัครคัดแยกพัสดุชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค CBF เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าซอยวัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-ผู้สมัครสามารถทำโอทีได้เท่านั้น

-ตำแหน่งงานพนักงานคัดแยกพัสดุ คลังสินค้า Best Express

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 648 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 400 บาทต่อวัน ไม่รวมโอที

-โอทีชั่วโมงละ 62 บาท (โอทีแล้วแต่หน้างาน)

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. + โอทีบังคับ

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น. + โอทีบังคับ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา กม.18 ซอยวัดศรีวารีน้อย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคัดแยกพัสดุชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่คลัง Best Express จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/KTWVb63D557dvQZE7 หรือสอบถามได้ที่ 065-650-5152 และ 084-064-9349 ซับคอนแทรค CBF Business

ขอบคุณข้อมูล CBF Business Group เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!