บริษัท โตโยโตมิ รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยฐานผลิตในไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค ACB มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 – ปวช. หรือ เทียบเท่า

-มีใบขับขี่รถตรงประเภทกับรถที่ใช้

-เริ่มงานเดือนธันวาคม 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000-18,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 70 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 70 บาทต่อวัน

-อาหารกลางวัน และ อาหารกะดึกฟรี

-ค่ากะ 130 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 340 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 600-1,100 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันรายปี 2,000 บาท

-เริ่มงานเดือนธันวาคม 2564 ได้รับเงินพิเศษ 1,000 บาท

-ทำงานครบ 7 วัน ได้รับ 500 บาท

-ทำงานครบ 1 เดือน ได้รับ 1,000 บาท

รายละเอียดในการทำงาน

-วันทำงานจันทร์-ศุกร์ ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หรือตามปฏิทินบริษัท

-เวลาทำงานกะเช้า 07.30-16.30 น. โอทีถึง 20.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.00 น. โอทีถึง 07.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม TFD ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-557-3865 ซับคอนแทรค ACB

ขอบคุณข้อมูล Sataphon Manomai เรียบเรียง Chokyonline