D C I บริษัทเปิดรับตรง วุฒิ ม.3 รายได้ 20,000 บาท/เดือน

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรส์ จำกัด หรือ DCI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย และ สำหรับพาณิชย์ มีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ทางบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-30 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-พ้นสภาพทางทหารแล้วเท่านั้น

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-ค่าจ้าง 383 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 135 บาทต่อคืน

-อาหารกลางวันฟรี

-เบี้ยขยัน 1,000 / 1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 บาทต่อเดือน

-ค่าทำงานล่วงเวลา

-ค่าอาหารมื้อโอที 60 บาทต่อวัน

-สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน (เส้นทางตามที่บริษัทกำหนด)

-ชุดพนักงาน และ อุปกรณ์

-กิจกรรมของบริษัท

รายละเอียดในการทำงาน

-สัญญาจ้างบริษัท 11 เดือนต่อสัญญาต่อเนื่อง

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

-เวลาทำงานกะกลางวัน 08.00-17.45 น. OT 18.15-20.00 น.

-เวลาทำงานกะกลางคืน 20.00-05.35 น. OT 06.05-07.50 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรส์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าโรงงาน โดยมีรอบสัมภาษณ์วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 038-650-060 ต่อ 114 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล Timawan Wongcam เรียบเรียง Chokyonline