บริษัท ฮัดสัน รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 18,000-25,000 บาท/เดือน

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลดน์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกการขึ้นรูปพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานการผลิตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคจ๊อบ พาสปอร์ต มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานแผนก Assembly ประกอบ

-พนักงาน After Work ตกแต่งชิ้นส่วนพลาสติก (รับคนถนัดขวาและมีประสบการณ์เท่านั้น)

-แผนก Warehouse (มีประสบการณ์งานคลังสินค้าและขับโฟล์คลิฟท์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 20-32 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผู้หญิงส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้ชายส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

-เริ่มงานต้นปี 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 800 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 80 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 , 400 บาทต่อเดือน

-ไม่มีรถรับส่ง (สามารถเดินทางมาทำงานเองได้)

-เงินออกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ในแผนกAssembly , After Work , Warehouse เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลดน์) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://job-passport.com/seeker/appshare/ACS หรือ 064-648-6504 ซับคอนแทรคจ๊อบ พาสปอร์ต

ขอบคุณข้อมูล จ๊อบ พาสปอร์ต เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!