Tostem รับพนักงานฝ่ายผลิต ม.3 และ กศน. รายได้ 827 บาท/วัน

บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ กรอบประตู และ หน้าต่างอลูมิเนียม เพื่อส่งออก มีฐานการผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค MPK เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2565 มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-39 ปี 11 เดือน

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน.

-ทำงาน 3 กะ มีโอทีทุกวัน

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มกราคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 827 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าแรงผ่านโปร 4 เดือนปรับเป็น 335 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 55 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 400 / 800 / 1,200 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 800 บาทต่อเดือน เมื่อผ่านโปร 4 เดือน

-มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-สายรถรับ-ส่งพนักงานฟรี 45 สาย

-เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ถนนพหลโยธิน กม.32 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-857-7302 และ 096-205-0834 ซับคอนแทรค MPK เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล สงกรานต์ ศรีภิรมย์ เรียบเรียง Chokyonline