Thai Fukoku รับพนักงานผลิต รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขึ้นรูป และหล่ออะไหล่ มีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค CKM โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / สาวสอง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 119 วัน ปรับเป็นเงินเดือน 9,930 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 350-450-800 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 329.26 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารกะเช้า 20 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอทีกะเช้า 20 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกะดึก 30 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอทีกะดึก 30 บาทต่อวัน

-ค่าความร้อน 34 บาทต่อวัน

-ค่าเป้าหมายตามผลงาน

-มีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรถรับส่งพนักงาน

-เงินเดือนออกวันที่ 14 และ สิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานหน้านิคมเวลโกรว์ หรือสอบถามได้ที่ 092-285-7555 ซับคอนแทรค CKM

ขอบคุณข้อมูล สรรหา ชีเคเอ็ม เรียบเรียง Chokyonline