Linglong รับพนักงานผลิต รายได้ 18,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลิงหลง เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคบริษัท จิรสิน โดยมีฐานการผลิตในไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ฝั่งปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-41 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน.

-ไม่รับพนักงานเก่า

-ไม่ต้องสัมภาษณ์ สามารถเริ่มงานได้เลย

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 80 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 900 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 650-750 บาทต่อเดือน

-ค่าชั่ง (บางแผนก) 50 บาทต่อวัน

-ค่าความร้อน (บางแผนก) 30 บาทต่อวัน

-ค่าสิ่งแวดล้อม (บางแผนก) 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทางวันหยุดนักขัตฤกษ์ 200 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ฝั่งปลวกแดง) จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/hfj5ZfxgJxBYFnL86 หรือสอบถามได้ที่ 096-094-4753 และ 096-317-6527 ซับคอนแทรคจิรสิน

ขอบคุณข้อมูล Nugning Jitmano เรียบเรียง Chokyonline