Caidinal รับพนักงานฝ่ายผลิต ค่าจ้าง 10,050 บาท/เดือน มีสวัสดิการ

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้างฝ่ายผลิต และ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครเองไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน

-สามารถทำโอทีทุกวัน และ เข้ากะกลางคืนได้

-สามารถทำงานแบบ 4 หยุด 2 (หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

-วุฒิของผู้สมัคร ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

-มีประสบการณ์ด้านขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

-ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

-มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างพนักงานฝ่ายผลิต 10,050 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 10,700 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 550 / 700 / 850 บาทต่อเดือน

-OT 3 ชั่วโมงทุกวัน หรือ 60 ชั่วโมงต่อเดือน

-รถรับ-ส่งพนักงานหลายเส้นทาง

-ค่าเช่าบ้าน 1,600 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวันทำงาน

-ค่ากะดึก 95 บาทต่อคืน

-ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด

-ประกัน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน เปลี่ยนกะทุกสัปดาห์

-เวลาปฏิบัติงานกะเช้า 08.00-17.00 น. (OT 17.00-20.00 น.)

-เวลาปฏิบัติงานกะดึก 20.00-05.00 น. (OT 05.00-08.00 น.)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ของบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 22 (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือ สมัครได้ที่

-ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต https://forms.office.com/r/BwZZFp1L99

-ตำแหน่งพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ https://forms.office.com/r/m80LVxHTvq

สอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ 038-640-100 ต่อ 152 ติดต่อได้ในทุกวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูล Khm Chuu เรียบเรียง Chokyonline