โรงงานผลิตขนม”ทิวลี่” เปิดรับพนักงาน รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นผู้ผลิตขนม เวเฟอร์ บิสกิต ลูกอม และมีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค PN เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตชาย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-จบวุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-600 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวันวันละ 331 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 3.5 ชั่วโมง

-ค่ากะวันละ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันสูงถึง 400 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน ถึง วันบางปิ้ง

-โบนัสประจำปี ปีละ 2 รอบ

-แจกชุดพนักงานเริ่มงานฟรี 4 ชุด

-แจกชุด / รองเท้า ประจำปี

-เงินออกทุกวันที่ 15 และ สิ้นเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาปฏิบัติงานกะเช้า 08.00-20.00 น. / กะดึก 20.00-08.00 น.

-ทุกคนต้องสลับกะ ทำงาน 15 วันเปลี่ยนกะ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 064-282-2974 และ 082-293-4313 ซับคอนแทรค PN

ขอบคุณข้อมูล Pennuta TTgift เรียบเรียง Chokyonline