บริษัท ซัมโบ ชินโด รับพนักงานฝ่ายผลิต สัมภาษณ์ 11 ม.ค. นี้

บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความเย็น โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค G.A.T เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครพ่อบ้านและคนสวน จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 42 ปี

รายได้และสวัสดิการพนักงานฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 537-1,319 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง 155.15 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 10 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 10 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 082-178-3632 ซับคอนแทรคจีเอที โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล Sasinipa Anothai เรียบเรียง Chokyonline