Michelin รับพนักงานคลัง ป.6 ขึ้นไป รายได้ 17,000 บาท/เดือน

บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการด้านคลังสินค้าและขนส่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้ายางรถยนต์มิชลิน ซึ่งเป็นคลังสินค้าใหม่ โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช บ่อวิน จังหวัดชลบุรี มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

2.พนักงานเช็คเกอร์ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

3.พนักงานจัดเรียง หรือ สโตรแมน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเดินทางเองได้ (มีค่าเดินทางเองได้)

-ไม่มีใบเซอร์ก็รับสมัคร ถ้าสัมภาษณ์ผ่านทางบริษัทจะมีอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 17,000 บาทต่อเดือน

-อัตราค่าจ้างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 10,500 บาทต่อเดือน

-อัตราค่าจ้างพนักงานเช็คเกอร์ 10,500 บาทต่อเดือน

-อัตราค่าจ้างพนักงานจัดเรียงยาง หรือ สโตร์แมน 10,080 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 40 บาทต่อวัน (ได้เฉพาะพนักงานโฟล์คลิฟท์)

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-ค่า KPI 1,500 บาทต่อเดือน

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำบริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ จำกัด ขึ้นอยู่กับผลปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซอยอัลลาย ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ พนักงานเช็คเกอร์ พนักงาจัดเรียง เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าใหม่ของยางรถยนต์มิชลิน สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 094-946-2479 ซับคอนแทรค GR

ขอบคุณข้อมูล Papatsawadee Pw เรียบเรียง Chokyonline