S V I เปิดรับพนักงานประจำ วุฒิ ป.6 รายได้ 16,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์สำเร็จรูป EMS โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครงานผ่านซับคอนแทรค โดยปรับเป็นพนักงานประจำของบริษัท ในตำแหน่งฝ่ายผลิต มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม / สาวสอง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6

-สามารถเข้ากะได้ มีสองกะ กะเช้า และ กะดึก

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-สมัครผ่านซับ ปรับเป็นพนักงานประจำบริษัท

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 8,000-10,000 บาทต่อวีค หรือ รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอที 70.93 บาทต่อชั่วโมง

-มีโอทีทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมง

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน (ข้าวฟรี)

-ค่ากะบ่าย 10 บาท / ค่ากะดึก 30 บาท

-เบี้ยขยัน 300-600 บาทต่อเดือน

-มีโบนัสประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนเงินทดแทน / สหกรณ์ออมทรัพย์

-ประกัน

-เงินของขวัญแต่งงาน / เงินของขวัญคลอดบุตร

-มีรถรับ-ส่งพนักงานฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!