บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม เปิดรับพนักงานผลิต รายได้ 615 บาท/วัน

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบีเจซี ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องสำอาง สบู่ และลูกอม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคแสนดี เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-พร้อมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 615 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่าตำแหน่ง 10-25 บาทต่อวัน (แล้วแต่จุดงาน)

-เบี้ยขยัน 300 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน เส้นบางนา / ปู่เจ้า

-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-15.00 น.

-เวลาทำงานกะบ่าย 15.00-23.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 23.00-07.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพรประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-364-6644 / 062-831-5863 ซับคอนแทรคSandee

ขอบคุณข้อมูล Beammii Sirirat เรียบเรียง Chokyonline