H T O รับพนักงานผลิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ยรวม 699 บาท/วัน

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต ประกอบ และส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิงหลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคพีวัน มีคุณสมบัติและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติตำแหน่งฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง / ทอมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้รวมสวัสดิการอื่นๆ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 699 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน ไม่รวมโอทีและสวัสดิการ

-โอที 208.93 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารวันทำงานปกติ 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารช่วงเวลาทำโอที 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับการมาทำงานกะเช้า 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับการมาทำงานกะดึก 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 / 700 / 800 บาทต่อเดือน

-รถบัสรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก และ โรงงานฟรี

-สิทธิประกันสังคม

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-โบนัสประจำปี

-ปรับค่าแรงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-261-0006 หรือ Line : 9dp1 ซับคอนแทรค P-One

ขอบคุณข้อมูล วันดี พีวัน เรียบเรียง Chokyonline