Babi Mild รับพนักงาน 30 อัตรา วุฒิ ป.6 ค่าจ้างเฉลี่ย 517 บาท/วัน

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค ดำเนินการผลิตแป้งและเครื่องสำอาง เช่น เบบี้มายด์ , ทเวลฟ์ พลัส ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิต โดยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัตของผู้สมัครตำแหน่งฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญง ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-โรงงานแป้งเข้ากะ

-โรงงานน้ำหอมไม่ต้องเข้ากะ

-เปิดรับสมัคร จำนวน 30 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างเฉลี่ย 517 บาทต่อวัน

-มีโอที 2 แรง ในวันหยุด

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โรงแป้ง OT 4 ชั่วโมงต่อวัน / โรงน้ำหอม OT 3 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 , 600 , 700 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน

-เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์

-โรงน้ำหอม เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. โอที 17.30-20.30 น.

-โรงแป้ง เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. โอที 17.30-20.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 20.30-04.30 น. โอที 04.30-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซอยเทเลคอม หรือ https://forms.gle/4ZX75M7Y3hD2Bbb39 และสอบถามได้ที่ 086-330-7742 ซับคอนแทรค พี.พี

ขอบคุณข้อมูล FeRn InDy SmiLe เรียบเรียง Chokyonline