H M T รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 20,000 บาท/เดือน

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์จากเหล็กหล่อ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค JSR เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตชายและหญิง โดยเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย และ ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 20-28 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.6 ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-หากมีประสบการณ์ในการทำงานโรงงาน มีโอกาสผ่านสัมภาษณ์

-มีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มกราคม 2565

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับในตำแหน่งฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 18,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลา 1.5 = 60.93 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าล่วงเวลา 2.0 = 81.25 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าล่วงเวลา 3.0 = 121.87 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะดึก 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35.50 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 700 / 800 / 900 บาทต่อเดือน

-ทำงานครบปีมีโบนัส 5,000 บาท

-ทำงานครบ 3 เดือน ไม่หยุดลามาสาย ให้ 500 บาท

-ค่าเกรด S-660 / A-480 / B-210 / C-90 / D-60

-มีบริการรถรับส่งฟรี

-เงินออกทุกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-619-4714 ซับคอนแทรค JSR

ขอบคุณข้อมูล Nussaba Phamalee เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!