บริษัท แฮปปี้เชฟ รับพนักงาน 20 อัตรา รายได้รวมโอที 17,000 บาท/เดือน

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและแช่เย็นในแบบสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อจำหน่ายใน 7-11 ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอมเรียบร้อย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

-สะดวกเดินทางเองได้ ไม่มีรถรับส่ง

-ลักษณะงานยืน ห้องแอร์ ใส่สม็อค

-เปิดรับสมัคร จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งฝ่ายผลิต

รายได้และสวัสดิการของตำแหน่งฝ่ายผลิต

-รายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 15,000-17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 x 60.94 บาทต่อชั่วโมง (มีโอที 3 ชั่วโมง)

-ค่าคืนสภาพ 5 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน (กรณีนำรถมาเอง)

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-วันหยุดประเพณี 13 วัน

-ลา 30 วัน / ลาพักร้อน 6 วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี

-ประกันสังคม

-มีโอกาสบรรจุพนักงาน

-เงินออกทุกวันที่ 25 และ 15 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline