Nippon Konpo รับพนักงานคลัง รายได้ 11,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มโลจิสติกส์ มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในไทยทั้งหมด 6 สาขา ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้า รวมไปถึงการดูแลคลังสินค้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค KT เพื่อเข้าทำงานที่สาขาเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานคลัง แพ็คชิ้นส่วนรถฮอนด้า

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ลักษณะงานไม่ต้องเข้ากะ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 11,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400-600 บาทต่อเดือน

-ข้าวฟรี เช้า เที่ยง และ เย็น

-ชุดครบปีฟรี และ ของขวัญวันเกิด

-ทำงาน 6 เดือน มีพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีโบนัสปีละ 2 ครั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

-แพ็คชิ้นส่วนรถ HONDA ที่สาขา นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลัง 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเวลโกรว์ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 093-432-7259 และ 094-894-6943 บริษัท เคที ซัพคอนแทรค จำกัด

ขอบคุณข้อมูล คน จ่าย งาน เรียบเรียง Chokyonline