Mektec รับพนักงานฝ่ายผลิต ม.3 และ กศน. รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรค SBR เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 และ กศน. ขึ้นไป

-มีรอบเริ่มงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

-หากทำงานดีมีต่อสัญญาไปเรื่อยๆ

-สมัครฟรี ชุดยูนิฟอร์มฟรี ตรวจสุขภาพฟรี

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-OT 3 ชั่วโมง หรือ 213 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 / 700 / 900 บาทต่อเดือน

-เงินออกทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

-มีรถรับส่งพนักงานฟรี

-มีประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเริ่มงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงาน SBR หน้านิคมบางปะอิน และ สาขาหน้าเมืองนวนคร สอบถามได้ที่ 085-954-6645

ขอบคุณข้อมูล Chaiyut Limkul เรียบเรียง Chokyonline