L & E รับพนักงานผลิต 100 อัตรา รายได้เฉลี่ย 650 บาท/วัน

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง ดำเนินการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค SSM เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขานพวงศ์ จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม / สาวสอง ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ไม่จำกัดน้ำหนัก และ ส่วนสูง

-ไม่ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

-ไม่ส่องกล้อง ไม่สม็อค

-เปิดรับสมัคร จำนวน 100 อัตรา ตำแหน่งฝ่ายผลิต

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยตามจริง 650 บาทต่อวัน (รวมโอที ค่ากะ และเงินพิเศษ) หรือ รายได้เฉลี่ย 6,000 บาทต่อวีคขึ้นไป

-ค่าแรงรายวัน 331 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 62.06 บาท (เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง)

-โอที 2.0 ชั่วโมงละ 82.75 บาทต่อวัน

-โอที 3.0 ชั่วโมงละ 124.12 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน

-วันหยุดตามประเพณี 13 วัน

-ประกันสังคม

-มีรถรับ-ส่งพนักงานฟรี

-หากสามารถเดินทางเองได้ รับเงินพิเศษ 60 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขานพวงศ์ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โรงงานสาขานพวงศ์ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 091-664-6559 หรือ Line : 0916646559 ซับคอนแทรค SSM

ขอบคุณข้อมูล คิท เอสเอสเอ็ม เรียบเรียง Chokyonline