Wacoal บริษัทรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของไทยวาโก้ (เครือสหพัฒน์) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งพนักงานเย็บ พนักงานตรวจ พนักงานย้อมผ้า เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด โดยบริษัทเปิดรับสมัครเอง ไม่ผ่านซับคอนแทรค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานเย็บ จำนวน 35 อัตรา

2.พนักงานตรวจ จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานย้อมผ้า จำนวน 3 อัตรา (พนักงานรายเดือน) พนักงานบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานเย็บ

-ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ ไม่ต้องเข้ากะ

-หากมีประสบการณ์เย็บจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานตรวจ

-ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำ

-เงินรางวัล 10 บาทต่อวัน

-ค่ายืนเย็บ 30 บาทต่อวัน

-ค่าฝีมือเย็บ 30 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลา OT มีทุกวัน

-เงินเป้าหมาย

-เบี้ยขยัน 150 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม

-โบนัสประจำปี

-ปรับค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ชุดฟอร์ม และ รองเท้า

-ร้านค้าสวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานบริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงงานวาโก้กบินทร์บุรี หรือสอบถามได้ที่ 037-205-140 และ 086-429-4679 ฝ่ายบุคคล หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อทางไลน์ สามารถติดต่อในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ขอบคุณข้อมูล วาโก้ กบินทร์บุรี เรียบเรียง Chokyonline