Nissan Motor รับพนักงานผลิต รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า รวมไปถึงการจัดจำหน่ายและส่งออกรถยนต์ของนิสสัน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค บีแอล ซัพพลายส์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตนิสสัน มอเตอร์ บางนา-ตราด กม.21 จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำโอที และ เข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 351 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 150 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 20 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน

-ประกันกลุ่ม

-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนสายบางนา-ตราด กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 090-078-7154 และ 096-763-0684 ซับคอนแทรคบริษัท บีแอล ซัพพลายส์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล HR BL เรียบเรียง Chokyonline