โดล ไทยแลนด์ รับพนักงาน 300 อัตรา รายได้เฉลี่ย 620 บาท/วัน

บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Dole Food Company ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้แปรรูป หรือ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้บรรจุถ้วย และน้ำผลไม้ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 300 อัตรา โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครเอง ไม่ผ่านซับคอนแทรค โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-พร้อมทำงานในโรงงานผลิตอาหาร

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 620 บาทต่อวัน (ค่าแรง + โอที)

-ค่าทำงานกะกลางคืน

-ค่าเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง วันละ 15 บาท

-รถรับส่งพนักงาน

-หอพักพนักงาน และ บ้านพักครอบครัวฟรี

-เงินพิเศษสิ้นปี

-เบี้ยขยัน

-มีวันพักผ่อนประจำปี

-วันหยุดตามประเพณี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ของบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงาน หรือ สอบถามได้ที่ 032-618-111 ต่อ 41818 และ 41763 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล Penpitcha Nosungnoen เรียบเรียง Chokyonline