N M B รับพนักงานผลิต ป.6 ขึ้นไป รายได้ 24,318 บาท/เดือน

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนโทรศัพท์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค SKD เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขาลพบุรี มีคุณสมบัติและรายได้ของพนักงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง หรือ ทอม ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี 11 เดือน

-จบการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 85 กก.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-พนักงานเก่าที่เคยทำแผนก LD

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 24,318 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวัน 335 บาทต่อวัน จำนวน 26 วัน = 8,710 บาท

-ค่าอาหาร 25 บาทต่อวัน จำนวน 28 วัน = 700 บาท

-ค่าอาหารโอที 25 บาทต่อวัน จำนวน 28 วัน = 700 บาท

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน จำนวน 12 วัน = 240 บาท

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน จำนวน 12 วัน = 480 บาท

-โอที 2.5 ชั่วโมงวันธรรมดา 157 บาทต่อวัน จำนวน 24 วัน = 3,768 บาท

-โอทีวันหยุด 8 ชั่วโมง 670 บาทต่อวัน จำนวน 5 วัน = 3,350 บาท

-โอทีวันหยุด 2.5 ชั่วโมง 314 บาทต่อวัน จำนวน 5 วัน = 1,570 บาท

-เบี้ยขยันรายเดือน 700 บาทต่อเดือน

-ค่าทำงานต่อเนื่อง 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าพลัดถิ่น 100 บาทต่อวัน จำนวน 26 วัน = 2,600 บาท

-เงินพิเศษทุก 3 เดือน 1,500 บาท = 500 บาทต่อเดือน

-แจกเสื้อ และ รองเท้าฟรี

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

-มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม.149 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด สาขาลพบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 086-331-9034 และ Line : 0863319034 ซับคอนแทรค SKD

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง Chokyonline