บจก. คอลเกต รับพนักงานผลิต รายได้ 12,000 บาท/วีค

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน และ สินค้าอุปโภค เช่น ของใช้ส่วนตัว ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค บริษัท เทพสุวรรณ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 – ม.6 ขึ้นไป

-ผู้ชายไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร

-สามารถเข้ากะได้ มีโอที 8 ชั่วโมงต่อวัน

-มีทั้งหมด 3 กะ ได้แก่ เวลา 22.30-06.35 น. / 06.30-14.35 น. / 14.30-22.35 น.

ค่าแรงและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 9,500-12,000 บาทต่อวีค

-ค่าแรง 350 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 19 บาทต่อวัน / ค่าวนกะ 40 บาทต่อวัน

-ค่าข้าว 20 บาทต่อวัน / ค่าข้าวโอที 20 บาทต่อวัน

-ค่ายกท้ายไลน์ 30 บาทต่อวัน

-OT วันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 65.625 รวมค่าโอที 525 บาทต่อวัน

-ค่าแรงรวมสวัสดิการ 479 + OT 525 บาท = 1,004 บาทต่อวัน

-แจกของใช้ผลิตภัณฑ์ของคอลเกตทุกเดือน

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 10 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-056-1070 / 089-754-2643 และ 038-440-085 ซับคอนแทรค บริษัท เทพสุวรรณ แมนเนจเมนท์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Supaluk Suthum เรียบเรียง Chokyonline