บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท รับพนักงานผลิต รายได้ 20,000 บาท/เดือน

บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทย-อเมริกัน โดยดำเนินธุรกิจการผลิตเบาะรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ที่มีประสบการณ์เย็บจักรอุตสาหกรรม เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยเปิดรับสมัครผ่านซับ JSF

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-43 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถใช้และมีประสบการณ์เย็บจักรอุตสาหกรรมแบบยืนมาก่อน

-ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

-ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000-20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-ค่าแรง 378 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 66.71 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2 = 94.50 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3 = 141.75 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะดึก 120 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 300 , 400 , 500 บาทต่อเดือน

-ประกัน

-สัญญาจ้าง 12 เดือน/ต่อ (มีปรับบรรจุ)

-ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

-เงินช่วยเหลือ

-เบี้ยขยันประจำปี 2,000 บาท

-ชุดยูนิฟอร์มปีละ 2 ครั้งฟรี

-ของขวัญปีใหม่

-โบนัสประจำปีเทียบเท่าพนักงาน

-มีรถรับส่งพนักงานหลายสาย

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ตามปฏิทินบริษัท หยุดเสาร์อาทิตย์

-มีโอทีวันจันทร์-ศุกร์ และ วันหยุด

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิต สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขานิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-334-2029 และ 096-141-9459 ซับคอนแทรค JSF

ขอบคุณข้อมูล Pony Oil เรียบเรียง Chokyonline