Next Can รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 693 บาท/วัน

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องและภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค MPK แผนกคัดกระป๋อง เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ อายุไม่เกิน 50 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-ลักษณะงานเข้ากะเช้าตลอด

-เริ่มงานวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

-ไม่จำกัดน้ำหนัก และ ส่วนสูง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 693 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 60.94 บาท

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-ค่าเงินพิเศษเดือน มีนาคม 2565 วันละ 75 บาท

-มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงาน แผนกคัดกระป๋อง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-910-0250 ซับคอนแทรคบริษัท เอ็มพีเค กรุ๊ป จำกัด โดยมีรอบเริ่มงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล ศุภชัย เอ็มพีเค เรียบเรียง Chokyonline