บริษัท โฮม โปรดักส์ รับพนักงานคลัง รายได้ 665 บาท/วัน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลัง เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้า โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค MPI มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร (สามารถอ่านออกเขียนได้)

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สามารถพร้อมเริ่มงานได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 665 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 400 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-โอทีชั่วโมงละ 75 บาท

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ข้าว และ น้ำดื่มฟรี

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร สาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 095-572-4588 / 097-154-3665 หรือ Line : mon281138 ซับคอนแทรค MPI

ขอบคุณข้อมูล หางาน นิคม นวนคร ไฮเทค โรจนะ เหมราช หนองแค เรียบเรียง Chokyonline