CDS รับพนักงานคลัง วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 616 บาท/วัน

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าหญิงและชาย ผ่านซับคอนแทรค TCPP เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าสาขาคลองส่งน้ำ และ สาขาคลองเสาระหงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา : ป.6 ขึ้นไป

-มีความตั้งใจ และ รับผิดชอบงาน

-สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (วันจันทร์-เสาร์)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 616 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 425 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม

-มีรถรับส่งพนักงาน

-ทำงานดีปรับเป็นรายเดือน 9,930 บาทต่อเดือน หรือได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ เมื่อทำงานครบ 4 เดือน

-เวลาทำงาน 08.30-17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้าสาขาคลองเสาระหงษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

-ศูนย์กระจายสินค้าสาขาคลองส่งน้ำ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ผ่านซับคอนแทรค TCPP เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลองเสาระหงษ์ และ สาขาคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 098-474-0244 และ 089-675-0439

ขอบคุณข้อมูล หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง เรียบเรียง Chokyonline