เครื่องปรับอากาศ “ฟูจิตสึ” รับพนักงาน 200 อัตรา รายได้ 22,000 บาท/เดือน

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในไทยมาตั้งแต่ปี 2534 โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง จำนวน 200 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคจ๊อบพาสปอร์ต มีรอบเริ่มงาน 18,19,21 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สายตาปกติ

-มีรอบเริ่มงานวันที่ 18 , 19 , 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน (กรณีทำโอที 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

-ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน (ผ่านทดลองงาน 4 เดือน)

-เบี้ยขยันสูงสุด 400 บาทต่อเดือน (กรณีไม่หยุด ลา มาสาย)

-รถรับ-ส่งพนักงาน ตามเส้นทางที่กำหนดฟรี

-มีเสื้อพนักงาน

-มีโบนัส / มีปรับบรรจุ

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 16 และ 1 ของเดือน

รายละเอียดของการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) ตามปฏิทินบริษัท

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-18.50 น. (รวมโอที 3 ชั่วโมง)

-เวลาทำงานกะดึก 18.50-06.40 น. (รวมโอที 3 ชั่วโมง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 200 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรคจ๊อบพาสปอร์ต บริเวณสวนไอเพลส จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามได้ที่ 090-365-6864 / 091-768-1328 / 085-485-8740 / 083-986-3408 เจ้าหน้าที่ซับคอนแทรคจ๊อบพาสปอร์ต

ขอบคุณข้อมูล จ๊อบพาสปอร์ต จัดหางาน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!