K Y E รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 535-612 บาท/วัน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น พัดลม ปั๊มน้ำของมิตซูบิชิ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค LPS Group มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-33 ปี

-ผู้ชายส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป / ผู้หญิงส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 535-612 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 10,000-17,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันประจำปี 1,700 บาทต่อปี

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน / ค่าอาหารกะดึก 40 บาทต่อวัน

-อาหารเช้าข้าวเปล่า / อาหารกลางวันฟรี

-ปรับค่าจ้างพิเศษช่วง 4 เดือน ปรับเงินขึ้น 2 บาท

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน ได้รับค่าจ้าง

-มีปรับเงินประจำปี / โบนัส

-เงินพิเศษ 3,000 บาท หากทำงานถึงเดือนเมษายน 2565

-มีรถรับ-ส่งพนักงาน

-ประกันกลุ่ม

-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-633-0483 / 086-788-9681 ซับคอนแทรค LPS Group

ขอบคุณข้อมูล Apicha Prasomsup เรียบเรียง Chokyonline