Thai Sanei รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 560-610 บาท/วัน

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค PRTR เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต

-ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 560-610 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

-โอที 3 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะวันหยุด 70 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 – 300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันต่อเนื่องเดือนที่ 3 เป็นต้นไป 2,000 บาท

-ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-205-9561 หรือ Line : prtr06 ซับคอนแทรค PRTR

ขอบคุณข้อมูล Narongrit Padunglap เรียบเรียง Chokyonline