M D L Z รับพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้ 6,000 บาท/วีค

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตขนม เช่น โอรีโอ้ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

-สามารถเดินทางเองได้ (ไม่มีรถรับส่ง)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 400 บาทขึ้นไปต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 6,000 บาทขึ้นไปต่อวีค

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-สัญญาจ้าง 6 เดือน

-ค่ากะเช้า 20 บาท / ค่ากะบ่าย 25 บาท / ค่ากะดึก 30 บาท

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่ารถ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 – 700 – 800 บาทต่อเดือน

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-ประกันสังคม และ กองทุนทดแทน

-สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ https://forms.gle/cCyULYBfsssi6kB89 หรือสอบถามได้ที่ 098-868-8251 ซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์

ขอบคุณข้อมูล หางานในนิคมลาดกระบัง เรียบเรียง Chokyonline