Lactasoy บริษัทรับพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. ค่าจ้าง 12,240 บาท/เดือน

บริษัท แลคตาซอย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตนมถั่วเหลือง UHT แลคตาซอย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครพนักงานโดยตรงไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานฝ่ายผลิต ผู้ชาย / ผู้หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

2.พนักงาน QC วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

3.พนักงาน OPERATOR คุมเครื่อง วุฒิ ปวส. สาขาช่างทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานคุมเครื่อง

-ผู้ชาย / ผู้หญิง เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ปวส. ทุกสาขา สาขาช่างทุกสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้พื้นฐานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ สามารถออกแบบเครื่องจักรในสายการผลิตได้ และมีความรู้เรื่องระบบซ่อมบำรุงภายใน

-สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรีได้ ทุกงานวันจันทร์-เสาร์

ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานคุมเครื่อง

-ค่าจ้างเริ่มต้น 12,240 บาทต่อเดือน (ผ่านงาน 119 วัน ปรับเป็น 1,000 บาท)

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

-ค่าทักษะ 2,000 บาทต่อเดือน

-ชุดยูนิฟอร์มบริษัท 2 ชุดฟรี

-ประกันสังคม

-หอพักบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขาปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงาน QC และ พนักงานคุมเครื่อง บริษัท แลคตาซอย จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ป้อม รปภ. โรงงานปราจีนบุรี หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน สอบถามได้ที่ 037-207-070 ต่อ 7088 / 7105 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล สุพรรณ บัวทอง เรียบเรียง Chokyonline