N P T A รับพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 รายได้ 17,000 บาท/เดือน

บริษัท นิเด็ค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายได้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย จำนวน 1 อัตรา

-ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-ลักษณะงานยืนคุมเครื่อง ไม่ใส่ชุดสม็อค ไม่ส่องกล้อง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-17,000 บาทต่อเดือน หรือ รายได้เฉลี่ย 600 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-โอทีทุกวัน 2.5 ชั่วโมง = 152.35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 29 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 / 700 / 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าส่องกล้อง 12 บาทต่อวัน (บางแผนก)

-วันหยุดประเพณี 13 วัน

-ตรวจสุขภาพฟรี

-มีรถรับส่งพนักงาน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ถนนอุทัย-ภาชี ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิเด็ค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา (ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline