Bevchian รับพนักงาน ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 420 บาท/วัน ไม่รวมOT

บริษัท เบฟเชน โลจิสติกส์ เป็นบริษัทในเครือของบุญรอดบริวเวอรี่ ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าวังน้อยเบเวอเรช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ไม่มีใบเซอร์ได้)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 หรือ เทียบเท่า

-ไม่มีใบเซอร์ (อบรมให้ฟรี)

-มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ GAS มาก่อน

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 420 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 78.75 บาท / OT 2 ชั่วโมงละ 105 บาท / OT 3 ชั่วโมงละ 157.50 บาท

-ประกันสังคม / ประกัน

-เสื้อพนักงาน และ รองเท้าเซฟตี้

-ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)

-มีประเมินผลงาน เพื่อปรับเป็นพนักงานประจำ

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 06.00-15.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 18.00-03.00 น.

-ช่วงโอที 15.00-18.00 น. และ 03.00-06.00 น.

-มีอบรมก่อนเริ่มงาน 3 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าตั้งอยู่ที่ วังน้อยเบเวอเรช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเข้าทำงานกับบริษัท เบฟเชน โลจิสติกส์ ที่คลังสินค้าวังน้อยเบเวอเรช สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/GW2cVcRKQmqodoPP6 หรือ สอบถามได้ที่ 095-615-3932 / 081-138-3827 / 095-656-5722 / 084-356-0742 ซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์

ขอบคุณข้อมูล สระ โอ เรียบเรียง Chokyonline