S A B รับพนักงานผลิต วุฒิ ป.6 รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน

บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด หรือ ซัมมิท เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ และ ตัวถังรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 15 อัตรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้ 2 กะ คือ กะเช้า เวลา 08.00-20.00 น. / กะดึก เวลา 20.00-08.00 น.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน หรือ รายได้เฉลี่ย 650 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-เงินพิเศษรายวัน 5 บาทต่อวัน

-อาหารกลางวันฟรี

-ค่าอาหารกะดึก 17 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 70 บาทต่อวัน

-ค่าฝีมือ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยเลี้ยง 50 บาทต่อวัน

-ค่ารถ 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

-วันหยุดตามประเพณี 13 วัน และ วันหยุดตามปฏิทินบริษัท

-มีบรรจุพนักงาน ตามเงื่อนไขของบริษัท

-มีรถบัสรับ-ส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 15 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด สาขาอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline