บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา รับพนักงาน รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน และ เครื่องใช้สำนักงาน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำคลังสินค้า โดยบริษัทเปิดรับเองไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานประจำคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 22-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

รายได้และรายละเอียดในการทำงาน

-รายได้เฉลี่ย 12,000-16,000 บาทต่อเดือน

-เวลาทำงาน 08.30-17.00 น. ไม่รวมโอที (มีโอที)

-สลับกะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

-ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-รถรับส่งพนักงาน

-สวัสดิการอื่นๆของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้าสาขาวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานประจำคลังสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าของบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด สาขาวังน้อย สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 082-484-6698 / 061-115-7285 / 092-646-5947 ฝ่ายบุคคล ติดต่อได้ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ขอบคุณข้อมูล สุดารัตน์ หมื่นไวย เรียบเรียง Chokyonline