Jack’n Jill รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 500-600 บาท/วัน

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมของแจ็คแอนด์จิล เช่น ครีมโอ ดิวเบอรี่ ทิวลี่ โลซานเวเฟอร์ โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค PN ตำแหน่งฝ่ายผลิตชาย มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-พนักงานเก่าสามารถสมัครได้

-คู่สามีภรรยาก็สามารถสมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยวันละ 500-600 บาทต่อวัน

-ค่าแรงวันละ 331 บาทต่อวัน

-โอที 3.5 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่ากะวันละ 30 บาท

-เบี้ยขยัน 250 / 300 / 350 / 400 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน ถึง วัดบางปิ้ง

-โบนัสปีละ 2 รอบ

-แจกชุดพนักงานเริ่มงานฟรี 4 ชุด

-แจกชุด / รองเท้า ประจำปี

-เงินออกวันที่ 15 และ สิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตขนมของบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงาน หรือสอบถามได้ที่ 064-282-2974 / 082-293-4313 ซับคอนแทรคบริษัท พี เอ็น ซับคอนแทร็ก เซอร์วิส จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Pennuta TTgift เรียบเรียง Chokyonline