เอฟ อี ซี รับตำแหน่งฝ่ายผลิต วุฒิ ป.6 รายได้ 18,000 บาท/เดือน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของ Sharp ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค PNAT เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป หรือ ป.6 ก็สามารถสมัครได้ (อ่านออก และ เขียนได้)

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือนปรับเป็น 346 บาทต่อวัน

-OT 1.5 เหมาจ่าย 168 บาทต่อวัน ทำงานครบ 6 เดือน ปรับ OT 1.5 เป็น 173 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าเทหล่อ (เฉพาะพนักงานเทหล่อ 10 บาทต่อชั่วโมง)

-เบี้ยขยัน 400 / 450 / 500 บาทต่อเดือน

-ค่า Incentive 250 บาท ทุก 3 เดือน

-ค่าอาหารวันหยุด 30 บาทต่อวัน

-ค่าทำงานวันหยุดล่วงเวลา 336 บาทต่อวัน

-ทำงานวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

-ทำงานล่วงเวลาวันหยุดประเพณี 336 บาทต่อวัน

-ค่าอายุงานครบ 15 วัน ไม่เกิน 6 เดือน 10 บาทต่อวัน

-เงินเดือนออกวันที่ 23 และ 8 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด สามารถสมัครติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-369-8357 หรือ Line : 0953698357 ซับคอนแทรค Pnat Group

ขอบคุณข้อมูล Recruit Pnatgroup Kingkaew เรียบเรียง Chokyonline