G S B รับพนักงานฝ่ายผลิต ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 700 บาท/วัน

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูป โดยผลิตอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตพาร์ทไทม์ จำนวนหลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค The first HR เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต Part-Time

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง และ ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สุภาพ เรียบร้อย

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 700 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 450 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 84.37 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 112.5 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 168.75 บาทต่อชั่วโมง

-เวลาทำงานช่วงกะเช้า 07.00-16.00 น.

-เวลาทำงานช่วงกะบ่าย 12.00-21.00 น. ค่ากะ 30 บาท

-เวลาทำงานช่วงกะดึก 16.00-01.00 น. ค่ากะ 30 บาท

-ไม่มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนลำลูกกา-ธัญบุรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตพาร์ทไทม์ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-459-9609 ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล ปุ๋ย เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!