K C E T รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ยรวม 22,000 บาท/เดือน

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค ตำแหน่งฝ่ายผลิตชาย มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชายยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารก็รับสมัคร

-หากผู้ชายที่สมัคร สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สัญญาจ้างงานแบบระยะยาว

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 19,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 346 บาทต่อวัน มีปรับค่าจ้างประจำปี

-ค่ากะเช้า 25 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 5 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-800 บาทต่อเดือน

-โอทีวันละ 3 ชั่วโมงทุกวัน

-มีค่าทักษะปฏิบัติงานสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือน

-มีค่าเพิ่มผลผลิต และ ลดอัตราของสูงสุด 2,400 บาทต่อเดือน

-มีบริการรถรับ-ส่ง

-ข้าวฟรี และ กับข้าวราคาถูก

-มีโบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือสอบถามได้ที่ 096-294-8940 / 090-971-2320 / 090-636-2842 / 089-069-1944 ติดต่อได้ในเวลา 08.00-20.00 น.

ขอบคุณข้อมูล Apiya Aintun เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!