T-Park Makro รับพนักงานคลัง รายได้รวมโอที 650 บาท/วัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค และ บริโภคแบบครบวงจร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลัง ผ่านซับคอนแทรค TIL เพื่อปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 8 มีนาคม – 14 เมษายน 2565 ที่ศูนย์กระจายสินค้า DHL Makro T-PARK จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลัง JOB ทำงานวันที่ 8 มีนาคม – 14 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 650 บาทต่อวัน (รวมโอที และ ค่ากะ)

-ค่าแรงวันละ 500 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 20 บาท / ค่ากะดึก 40 บาท

-โอที 1.5 = 64.87 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 86.50 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 129.75 บาทต่อชั่วโมง

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้า DHL Makro T-PARK 1 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลัง JOB เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า DHL Makro T-PARK จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงวันที่ 8 มีนาคม – 14 เมษายน 2565 สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ 061-624-6647 / 065-314-4134 ซับคอนแทรคบริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล เลเบอร์ จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Yada Thongsuk เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!