บริษัท คาร์กิลล์ ไทยแลนด์ รับพนักงาน 260 อัตรา รายได้ 477 บาท/วัน

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร โดยผลิตอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 260 อัตรา โดยมีการเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค TPN เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนกแปรรูป จำนวน 200 อัตรา

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนกปรุงสุก จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุระหว่าง 18-45 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-สามารถยืนทำงานได้

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มาเป็นคู่แฟน หรือ มาเป็นคู่เพื่อนก็ได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 477 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 30 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 61 บาท

-มีบริการรถรับส่งฟรี

-หอพักฟรี

-ชุดยูนิฟอร์ม และ อุปกรณ์การทำงานฟรี

-ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานฟรี

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-มีโบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 260 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานครราชสีมา สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/bhBLDjroFnpJeZFh7 หรือสอบถามได้ที่ 086-277-1599 / 095-671-3882 / 089-846-7599 มีสัมภาษณ์ทุกสัปดาห์

ขอบคุณข้อมูล Tpn Development เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!