บจก. ยูนิ-แอร์ รับพนักงานผลิต ไม่วุฒิ รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์ตั้ง แอร์ติดผนัง แอร์สำนักงาน และแอร์โรงงาน โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค The First HR เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต และ ประกอบ ชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 22-38 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 450 บาทต่อวัน

-OT 2.5 ชั่วโมงต่อวัน

-OT 1 = 84.37 บาทต่อชั่วโมง

-OT 2 = 112.50 บาทต่อชั่วโมง

-OT 3 = 168.75 บาทต่อชั่วโมง

-สวัสดิการตามสิทธิประกันสังคม

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. โอทีถึง 20.30 น. ทุกวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต/ประกอบชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครและเริ่มงานได้ที่ Line : 0802415097 ฝ่ายบุคคล ซับคอนแทรค The First HR

ขอบคุณข้อมูล ส้ม เดอะเฟิร์สเอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline