Hygiene รับพนักงานผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าอุปโภค และ บริโภค เช่น ไฮยีน วิกซอ นมเปรี้ยวพร้อมดื่มไอวี่ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคทิตาราม เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุระหว่าง 18-38 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีความพร้อมในการเริ่มงาน

-สามารถเข้ากะ และ ทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าตำแหน่ง

-ค่ากะดึก

-เงินช่วยเหลือพิเศษ

-ค่าไลน์พิเศษ

-ค่าความสามารถ

-โบนัสประจำปี

-ปรับค่าจ้างประจำปี

-ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าบริษัท หรือ สอบถามได้ที่ 081-358-0608 ฝ่ายบุคคลซับคอนแทรคทิตาราม

ขอบคุณข้อมูล BO Ning เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!