เค ดี ไอ เซอร์วิส รับพนักงาน รายได้ 16,000-22,000 บาท/เดือน

บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ แระ รถยนต์ รวมไปถึงการดูแลคลังสินค้าและขนส่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรคนิชานันท์ เพื่อเข้าทำงานในวันที่ 14 มีนาคม 2565 มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานชาย ลักษณะงานบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และ รถบรรทุก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

-มีรอบเริ่มงานวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 16,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวัน 335 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 50 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-เงินช่วยเหลือ 30 บาทต่อวัน

-ค่า KPI 60 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 5 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เค ดี ไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซับคอนแทรคหมู่บ้านชวนฝัน ทางเข้านิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด หรือสอบถามได้ที่ 088-196-9651 ซับคอนแทรคบริษัท นิชานันท์ ซัพพลาย จำกัด

ขอบคุณข้อมูล Petcharat Watchoei เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!