โรม อินทิเกรเต็ด บริษัทรับพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ มีสวัสดิการ / โบนัส

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต / ช่างซ่อมบำรุง โดยทางบริษัทเปิดรับสมัครเอง ไม่ผ่านซับคอนแทรค มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : ช่างซ่อมบำรุง

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาระดับ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ตำหแน่งที่ 2 : พนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

สวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท

-โบนัส

-เบี้ยขยันรายเดือน / เบี้ยขยันรายปี

-เงินช่วยเหลือค่าที่พัก และ ยานพาหนะ

-เครื่องแบบพนักงาน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ค่าครองชีพ

-ค่ากะ

-รถรับส่ง-พนักงาน

-หอพัก

-ประกัน

-เงินช่วยเหลือ

-อบรมทำงานต่างประเทศ

-เรียนภาษาญี่ปุ่น

-กิจกรรมกลางปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ / งานเลี้ยงสังสรรค์หน่วยงานปีละ 2 ครั้ง

-ข้าว และ น้ำแข็งฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ ช่างซ่อมบำรุง ของบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ดังต่อไปนี้

-สมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน

-สมัครได้ทางอีเมล recruitment2@adm.rohmthai.com / recruitment3@adm.rohmthai.com

-สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line : @yzq8366y ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล สมัครงาน บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!