WHA Lazada รับพนักงาน รายได้ 9,190 บาท (พาร์ทไทม์)

บริษัท ลาซาด้า จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้าออนไลน์ โดยในช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2565 ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์เป็นเวลา 11 วัน รับสมัครผ่านซับคอนแทรค YSL เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า ถนนบางนา-ตราด กม.37 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติและรายได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานพาร์ทไทม์ JOB ช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่ใช้วุฒิการศึกษาในการสมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร

-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมสูงสุด 9,190 บาท / 11 วัน

-ค่าแรง 600 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 60 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรวม 300 / 500 / 800 บาท

-พนักงานเก่าที่เคยทำรับค่า Skill เพิ่ม

-ไม่หยุด ลา มาสาย รับเบี้ยขยันเพิ่ม

-เปิดอบรมวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-23.00 น. อบรมและมาทำงานครบ รับค่าอบรม 510 บาท

รายละเอียดในการทำงาน

-อบรมวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 / ทำงานวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2565

-เวลาเข้างานกะบ่าย 12.00-21.00 น. / เวลาเข้างานกะดึก 00.00-09.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้า WHA LAZADA ถนนบางนา-ตราด กม.37 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานพาร์ทไทม์ เพื่อเข้าทำงานที่ คลังสินค้า WHA LAZADA สาขาบางนา-ตราด กม.37 เป็นระยะเวลา 11 วัน สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-516-3382 และ 063-416-9338 หรือ Line : @hr_ysl ซับคอนแทรค YSL

ขอบคุณข้อมูล YSL Outsourcing รับสมัครงาน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!